Zakup nieruchomości – co robi, a czego nie robi notariusz?

Zakup nieruchomości większości z nas kojarzy się z koniecznością złożenia wizyty notariuszowi. W końcu to u niego podpisujemy umowę, która przenosi prawo własności ze sprzedającego na kupującego. Jednak istnieją też czynności, które nie należą do obowiązków notariusza, mimo że na pierwszy rzut oka mogłoby się tak wydawać. Dlatego wyjaśniamy, czego możemy oczekiwać od takiego specjalisty.

Notariusz to prawnik, do którego obowiązków należy sporządzanie aktów notarialnych, które potwierdzają czynności, mające znaczenie prawne. Jest to osoba, która gwarantuje pewność i rzetelność dokonywanych transakcji. Notariusz poświadcza więc umowy kupna – sprzedaży (np. nieruchomości), darowizny, testamenty, weksle czy czeki. Można u niego także przechowywać dokumenty, pieniądze lub papiery wartościowe.

Co należy do obowiązków notariusza przy zakupie nieruchomości?

Podstawowym obowiązkiem notariusza przy zakupie nieruchomości jest prawidłowe sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego. Ponosi odpowiedzialność, aby była ona zgodna z prawem i ustaleniami stron.

Zanim jednak kupujący i sprzedający przyjdą ją podpisać, prawnik sprawdza stan prawny nieruchomości (za pomocą księgi wieczystej) oraz czy nie jest obciążona (np. hipoteką, egzekucją albo służebnością). Weryfikuje także, czy potencjalny kupujący ma prawo zawrzeć transakcję. Jest to szczególnie istotne, gdy zakupu dokonuje obcokrajowiec albo nieruchomość ma status ziemi rolnej. W tym drugim przypadku należy dokładnie sprawdzić, czy innemu podmiotowi nie przysługuje prawo pierwokupu.

Następnie u notariusza strony spotykają się, aby podpisać umowę, którą prawnik odczytuje i sprawdza, czy jest zgodna z wolą obu stron. Kolejnym etapem jest wyliczenie i pobranie należności podatkowych albo zastosowanie zwolnień.

Po sfinalizowanej transakcji notariusz składa także elektroniczne wnioski do sądu o zmiany w księgach wieczystych nieruchomości.

Czego nie robi notariusz przy zakupie nieruchomości?

Podsumowując, notariusz odpowiada za formalny przebieg transakcji i na tym jego obowiązki się kończą. Jednak w rozmowie z portalem Nieruchomosci-online.pl notariuszka, która prowadzi własną kancelarię na Mazurach, zaznacza, że klienci często mają roszczeniowe podejście i dziwią się, że notariusz nie wykonuje pewnych obowiązków, które w rzeczywistości należą do agenta nieruchomości, banku, który udziela kredytu hipotecznego i do samych klientów. Czego najczęściej oczekują od notariusza?

  • Sprawdzenie stanu technicznego nieruchomości – notariusz nie jest specjalistą, który pomoże zweryfikować, czy dany dom czy mieszkanie jest w dobrym stanie technicznym. Do tego celu należy zatrudnić agenta nieruchomości albo specjalistę budowlanego.
  • Wizyta na terenie nieruchomości – notariusz nie odwiedza wcześniej nieruchomości. To do jego kancelarii przychodzą strony umowy, aby podpisać akt notarialny.
  • Weryfikacja sytuacji finansowej kupującego – do obowiązków notariusza nie należy sprawdzenie, czy kupujący jest wypłacalny i skąd ma środki na zakup. Jeżeli zakup jest kredytowany, to jest to obowiązek banku/ udzielającego finansowania.
  • Przeliczenie gotówki – to sprzedający podczas wizyty u notariusza ma obowiązek sprawdzić, czy kupujący dostarczył umówioną kwotę. Chociaż jeśli nie chcemy płacić gotówką, to jest możliwość zrobienia wcześniejszego przelewu notariuszowi, który niezwłocznie po zawarciu umowy przekazuje środki sprzedającemu. Jest to dobre zabezpieczenie dla obu stron.
  • Pobranie z urzędów niezbędnych dokumentów – za skompletowanie dokumentacji jest odpowiedzialny sprzedający i kupujący.

Dodane w kategoriach Jak kupić nieruchomość

Dodaj komentarz