Wartość obrotu nieruchomościami spadła

Zgodnie z wynikami najnowszego raportu opublikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny w ujęciu rocznym spadła wartość obrotu nieruchomościami. Transakcja kupna/sprzedaży w poprzednim roku była niższa o ponad 11% i wyniosła 175,16 mld zł. Dane, którymi dysponuje GUS oparte są na wyliczeniach Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości.

Transakcji mniej i za mniejsze pieniądze

Jeżeli chodzi o nieruchomości lokalowe, spadek rok do roku wyniósł prawie 6%. Ich wartość wyniosła 88 mld złotych przy ponad 232 tys. zadeklarowanych transakcji (-14% r/r). Statystyki biorące pod uwagę nieruchomości zabudowane, czyli te, które posiadają na swoim obszarze budynki mieszkalne lub pełniącymi inną rolę niż sama zabudowa, mówią o spadku na poziomie 14,9%. Transakcje za nie wyniosły nieco powyżej 43 mld złotych przy 80088 zleceniach sprzedaży. Wartość transakcyjna ostatnich branych pod uwagę w zestawieniu nieruchomości niezabudowanych wyniosła 44,09 mld złotych, co oznacza spadek względem 2021 roku o 18,5%. Dane te weryfikują różnorakie nastroje specjalistów na temat roku obecnego. To, czy w 2023 roku można się spodziewać poprawy, dopiero się okaże po opublikowaniu przez GUS kolejnego raportu.

Notariusze mieli mniej zleceń

Liczba podpisanych aktów notarialnych mówi bardzo wiele o chęci zakupu nieruchomości przez Polaków. Idąc tym tropem i zagłębiając się dalej w dane za rok 2022 można zauważyć, że w ciągu jego trwania podpisano ponad 531 tys. aktów notarialnych, które dotyczyły sprzedaży nieruchomości. Wynik ten jest mniejszy o 24% w porównaniu do tych samych danych, ale za rok wcześniejszy. Rozkładając to na czynniki pierwsze dowiemy się, że tylko w jednym przypadku wystąpił wzrost liczby podpisanych dokumentów tego typu. Chodzi o sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa oraz samorządów terytorialnych. Takich umów było więcej o 9,9%. Największa różnica na niekorzyść 2022 roku dotyczyła aktów notarialnych związanych ze sprzedażą działek niezabudowanych. Sporządzono ich o 35,2% mniej niż w 2021 roku.

Dodane w kategoriach Zarabianie na nieruchomościach

Dodaj komentarz