Sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych w IV kwartale 2023 r.

Główny Urząd Statystyczny podał wyniki dotyczące budownictwa mieszkaniowego w IV kwartale 2023 roku. Wynika z nich, że w kolejnych kwartałach ubiegłego roku wzrastała aktywność inwestorów, co było skutkiem wzrostu liczby uzyskiwanych pozwoleń na budowę oraz inwestycji rozpoczynanych przez deweloperów. Z kolei aktywność inwestorów indywidualnych utrzymywała się raczej na stałym poziomie.

Biorąc pod uwagę cały rok, spadły wszystkie trzy wskaźniki, tj. liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, zmalała o 5,59 proc. w porównaniu z rokiem 2022, liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenie lub dokonano zgłoszenia, spadła o 18,57 proc., a liczba mieszkań oddanych do użytkowania była mniejsza o 7,5 procent. Porównując jednak ostatni kwartał 2023 z III kwartałem, obserwowano wzrosty wskaźników.

W IV kwartale 2023 roku w porównaniu z III kwartałem do użytkowania oddano o 20,93 proc. więcej mieszkań – było ich 59 226. Liczba mieszkań, które uzyskały pozwolenie na budowę lub na które dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, była o 7,15 proc. większa w IV kwartale niż w III kw. i wyniosła 66 846, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto wyniosła 50 209, czyli była o 5,77 proc. mniejsza. Spadek ten w dużej mierze zależy jednak od sezonowości branży budowlanej. Porównując z kolei IV kwartał 2023 z IV kwartałem 2022, wyraźnie spadła liczba mieszkań oddanych do użytkowania. W ostatnich 3 miesiącach 2023 roku było ich o 16,9 proc. mniej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Wzrosła jednak zarówno liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 11,54 proc.), jak i liczna mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 41,31 proc.).

W okresie październik-grudzień 2023 roku deweloperzy rozpoczęli budowę 34 328 mieszkań, czyli o 6,47 proc. więcej niż w III kwartale ubiegłego roku. O 14,32 proc. wzrosła liczba mieszkań, na których budowę deweloperzy uzyskali pozwolenie. Nastąpił też duży wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania – było ich 39 396, czyli o 21,31 proc. więcej niż w III kwartale. W 8 największych polskich aglomeracjach średnia powierzchnia użytkowa mieszkań sprzedawanych w IV kw. 2023 była mniejsza niż w III kw. i wyniosła 54,20 mkw.

W IV kwartale 2023 roku wciąż rosły ceny transakcyjne nieruchomości mieszkaniowych, co w dużej mierze spowodowane było programem Bezpieczny kredyt 2 procent. Dynamiczne wzrosty cen miały miejsce, ponieważ za nagłym wzrostem popytu nie nadążała podaż mieszkań na rynku pierwotnym, a oferta mieszkań z rynku wtórnego praktycznie się wyczerpała. Najwyższy wzrost średniej ceny transakcyjnej odnotowano w IV kw. 2023 w Poznaniu – wyniósł on 7,43 proc. Nieco niższe podwyżki miały miejsce we Wrocławiu (o 6,22 proc.), Krakowie (o 6,71 proc.), Łodzi (o 5,18 proc.), czy w Gdańsku (o 3,88 proc.). W Warszawie wzrost cen kwartał do kwartału wyniósł 2,03 proc., a średnia cena metra kwadratowego wyniosła 13 252 zł. W porównaniu z IV kwartałem 2022 roku średnia cena transakcyjna najbardziej wzrosła w Krakowie (o 21,97 proc.) i Wrocławiu (o 20,94 proc.).

Dodane w kategoriach Jak kupić nieruchomość

Dodaj komentarz