Odbiór mieszkania – jak przeprowadzić?

Odbiór nowego mieszkania od dewelopera to moment pełen emocji i oczekiwań, ale również czas, w którym niezbędna jest czujność i odpowiednia wiedza. Aby upewnić się, że wszystko przebiega zgodnie z oczekiwaniami, warto znać kilka kluczowych aspektów procesu odbioru.

Kiedy następuje odbiór mieszkania?

Odbiór mieszkania nie równa się jeszcze przekazaniu nieruchomości nabywcy ani przeniesieniu prawa własności. Ta procedura odbywa się przed podpisaniem aktu notarialnego i jest przede wszystkim weryfikacją stanu technicznego mieszkania oraz jego zgodności z parametrami określonymi w umowie deweloperskiej i prospekcie informacyjnym. Wszystko to ma miejsce po formalnym zakończeniu budowy przez dewelopera i jest warunkiem sine qua non przeniesienia prawa własności na nabywcę.

Jak przebiega procedura odbioru?

Podczas odbioru technicznego konieczne jest sporządzenie protokołu odbioru, który podpisują nabywca (lub jego pełnomocnik) oraz przedstawiciel dewelopera. Ciekawostką jest, że nabywca może zaprosić na odbiór eksperta, np. rzeczoznawcę, co jest zdecydowanie zalecane w celu dokładniejszej inspekcji stanu technicznego mieszkania.

Przygotowanie do odbioru mieszkania

Przygotowanie do odbioru mieszkania rozpoczyna się od zebrania niezbędnej dokumentacji, w tym umowy deweloperskiej i prospektu informacyjnego, które określają dokładne parametry techniczne nieruchomości. Niezbędne może okazać się również zabranie ze sobą sprzętu kontrolnego, takiego jak miarka, poziomica, latarka, czy ładowarka do telefonu, by móc sprawdzić każdy zakamarek mieszkania. Warto rozważyć wynajęcie eksperta lub rzeczoznawcy, który pomoże ocenić stan techniczny mieszkania i zidentyfikować potencjalne usterki

Przygotowanie szczegółowej listy kontrolnej elementów do sprawdzenia, w tym stanu ścian, sufitów, podłóg, okien, drzwi oraz instalacji, pozwoli na metodyczne przeprowadzenie odbioru. Ważne, by zarezerwować na ten proces wystarczająco dużo czasu, umożliwiając dokładne sprawdzenie każdego aspektu, bez pośpiechu.
Podczas odbioru mieszkania kluczowe jest skupienie się na sprawdzeniu zgodności mieszkania z projektem, ocenie wykończenia oraz funkcjonowania wszystkich instalacji.

Upewnij się, że rozkład pomieszczeń i wymiary zgadzają się z umową

Upewnienie się, że rozkład pomieszczeń i ich wymiary zgadzają się z umową, a użyte materiały wykończeniowe są wysokiej jakości i nie posiadają uszkodzeń, jest podstawą. Testowanie działania instalacji elektrycznych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz sprawdzenie, czy okna i drzwi działają płynnie i są odpowiednio uszczelnione, pomaga uniknąć problemów w przyszłości. Warto również zwrócić uwagę na stan ścian, sufitów i podłóg, poszukując wszelkich pęknięć, wilgoci czy nierówności, co może wskazywać na konieczność dalszych działań korygujących ze strony dewelopera.

Co dalej, jeśli zostaną wykryte usterki?

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności zostaną one odnotowane w protokole. Deweloper ma następnie 14 dni na ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Jeśli przyzna się do błędów, ma 30 dni na ich naprawę. W sytuacji, gdy deweloper nie wywiąże się z tego obowiązku, nabywca może skorzystać z prawa rękojmi, które umożliwia dochodzenie naprawy, wymiany, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, w zależności od istotności wady.

Dodane w kategoriach Jak kupić nieruchomość

Dodaj komentarz