Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne?

Na podstawie nowelizacji ustawy o efektywności energetycznej, 28 kwietnia 2023 roku w życie weszły duże zmiany dotyczące świadectw energetycznych budynków. Właściciele nieruchomości powinni przygotować się na wydatek rzędu ok. 800 zł związany właśnie z wyrobieniem takiego świadectwa energetycznego. Ponadto spodziewać się muszą cyklicznych kontroli ogrzewania wprowadzonych przez prawo wdrażające świadectwo energetyczne. Nie każdy jednak musi taki dokument posiadać. Kogo dokładnie nowe przepisy dotyczą i jakie kary grożą za brak świadectwa? Sprawdź!

Kiedy potrzebne jest świadectwo energetyczne budynku?

Świadectwo energetyczne to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem danego budynku, czyli energii na potrzeby przede wszystkim ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej i oświetlenia. Inaczej ujmując, świadectwo energetyczne pozwala dowiedzieć się, ile energii w ciągu roku potrzeba na utrzymanie lokalu i z jakim kosztem się to wiąże. Należy pamiętać, że każdy większy remont zmieniający zużycie energii w budynku może wiązać się z koniecznością wyrobienia nowego świadectwa. Zgodnie z ustawą do posiadania takiego dokumentu nie są zobowiązaniu właściciele nieruchomości, którzy wykorzystują je wyłącznie do prywatnego użytku. Jednak jeśli zdecydują się ten budynek sprzedać, muszą takie świadectwo posiadać. Ponadto świadectwo energetyczne posiadać muszą inwestorzy indywidualni budujący nowe domy – kopię takiego dokumentu należy dołączyć do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Do posiadania świadectwa zobowiązani są także właściciele budynków wybudowanych przed rokiem 2009- jeśli budynek przejdzie termomodernizację.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne i kto może je wydać?

Koszt takiego dokumentu wynieść może zazwyczaj między 400 a 800 zł, w zależności od wielkości lokalu i jego lokalizacji. Natomiast za jego brak, np. podczas sprzedaży domu, sprzedający może grozić grzywna w wysokości nawet 5 tys. zł. Ponadto dokument ten będzie trzeba wyrobić również po zapłaceniu takiej kary. Takie świadectwo najlepiej zlecić jest firmie, która zajmuje się przeprowadzaniem audytów i posiada prawo do wydawania dokumentów takich jak świadectwo energetyczne. O sporządzenie świadectwa można również poprosić o to projektanta lub osobę, która posiada uprawnienia budowlane.

Jakie kontrole czekają właścicieli nieruchomości?

Ustawa wprowadziła też obowiązek przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania, a ich częstotliwość zależna jest od posiadanego źródła ogrzewania. Jeśli w danym budynku znajduje się kocioł opalany paliwem ciekłym bądź stałym o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 kW, to właściciel spodziewać się musi takiej kontroli raz na dwa lata. Kontrola raz na trzy lata powinna odbyć się natomiast w budynkach ogrzewanych źródłem ciepła niewymienionym w zestawieniu o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW. Kotły gazowe o nominalnej mocy cieplnej powyżej 100 kW będą sprawdzane co cztery lata, a co pięć lat – kotły o mocy od 20 do 100 kW. Jeśli natomiast charakter energetyczny budynku nie ulegnie zmianie, to kontrolerzy nie będą przychodzić i kontrolować budynku cyklicznie.

Dodane w kategoriach Jak sprzedać nieruchomość

Dodaj komentarz